Računovodstveno-knjigovodstvene usluge i poslovno savjetovanje

Društvo registrirano za obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih usluga i poslovnog savjetovanja.

Računovodstveni poslovi, knjigovodstveni poslovi i poslovno savjetovnaje

Usluge

Računovodstvene usluge
Analiza financijskih izvještaja
Usluge kontrolinga
Izrada poslovnih planova
Izrada investicijskih studija


Računovodstvene usluge

Ustroj i vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih evidencija

 • Glavna knjiga
 • Pomoćne knjige (materijalne i nematerijalne imovine; potraživanja i obveze)
 • Dnevnik

Izrada svih računovodstvenih i poreznih obračuna

 • Godišnji financijski izvještaj
 • Periodični financijski izvještaj
 • Konsolidacija financijskih izvješća
 • Porezni obračuni (PDV, dobit)
  • Godišnji i periodični

Cjelovita evidencija te godišnji i periodični obračuni dohodaka od samostalne i nesamostalne djelatnosti

 • Ugovori o radu (plaća)
 • Ugovori o djelu
 • Autorski honorari

Savjetovanje i upućivanje na optimalna rješenja

 • Suradnja s revizorima i financijskim institucijama
 • Pomoć u slučaju nadzora poslovanja od strane državnih tijela

Analiza financijskih izvještaja

 • Horizontalna analiza
 • Vertikalna analiza
 • Analiza smjerova (trendova) kretanja performanse
 • Analiza putem financijskih pokazatelja
 • Analiza novčanih tokova

Usluge kontrolinga

 • Uvođenje sustava kontrolinga ili unapređenje postojeće kontroling funkcije
 • Kreiranje sustava poslovnog izvještavanja i planiranja
  • Izvještaji za upravu (prilagođeni pojedinom društvu ovisno o industriji i okruženju u kojem djeluje)
   • Usporedba budžeta sa ostvarenim rezultatima prema definiranim dimenzijama od strane klijenta (odjeli, lokacije, profitni centri, projekti i sl.)
  • “Flash” izvještaji (dnevni/tjedni pregled ključnih financijskih pokazatelja)
  • Analize
   • Prilagođene klijentima u strukturi i rokovima izvještavanja

Izrada poslovnih planova

 • Oragnizacija procesa poslovnog planiranja
 • Analiza poslovnog okruženja
 • Definiranje strateških ciljeva
 • Izrada operativnog i poslovnog plana
  • Tekstualni opis pojedinih aspekata poslovanja i budžet
  • Opis svih segmenata poslovanja

Izrada investicijskih studija

 • Prikaz ekonomske isplativosti ulaganja i način na koji će projekt biti realiziran
 • Obrada onih aspekata poslovanja koji su bitni za izvedbu investicijskog projekta
 • Prikaz realizacije projekta:
  • Opis projekta
  • Informacije o poduzetniku
  • Analiza dosadašnjg financijskog poslovanja
  • Analiza tržišta prodaje i nabave
  • Ljudski potencijali
  • Financijska polazišta projekta
  • Finacijsko-tržišna ocjena projekta
  • Analiza osjetljivosti
  • Zaključna ocjena projekta

Računovodstvene usluge, kontroling