Why our service is the best

Koje usluge nudimo:

Računovodstvene usluge

Ustroj i vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih evidencija, izrada svih računovodstvenih i poreznih obračuna, savjetovanja...

Analiza financijskih izvještaja

Horizontalna analiza, vertikalna analiza, analiza smjerova (trendova) kretanja performanse, analiza putem financijskih pokazatelja, analiza novčanih tokova.

Usluge kontrolinga

Uvođenje sustava kontrolinga ili unapređenje postojeće kontroling funkcije, kreiranje sustava poslovnog izvještavanja i planiranja i dr.

Izrada poslovnih planova

Oragnizacija procesa poslovnog planiranja, analiza poslovnog okruženja, definiranje strateških ciljeva, izrada operativnog i poslovnog plana.

Izrada investicijskih studija

Prikaz ekonomske isplativosti ulaganja i način na koji će projekt biti realiziran, obrada onih aspekata poslovanja koji su bitni za izvedbu investicijskog projekta, prikaz realizacije projekta.

Računovodstvene usluge

Naša ponuda uključuje:

 • Ustroj i vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih evidencija
  • Glavna knjiga
  • Pomoćne knjige (materijalne i nematerijalne imovine; potraživanja i obveze)
  • Dnevnik
 • Izrada svih računovodstvenih i poreznih obračuna
  • Godišnji financijski izvještaj
  • Periodični financijski izvještaj
  • Konsolidacija financijskih izvješća
  • Porezni obračuni (PDV, dobit)
   • Godišnji i periodični
 • Cjelovita evidencija te godišnji i periodični obračuni dohodaka od samostalne i nesamostalne djelatnosti
  • Ugovori o radu (plaća)
  • Ugovori o djelu
  • Autorski honorari
 • Savjetovanje i upućivanje na optimalna rješenja
  • Suradnja s revizorima i financijskim institucijama
  • Pomoć u slučaju nadzora poslovanja od strane državnih tijela
 • Analiza financijskih izvještaja
  • Horizontalna analiza
  • Vertikalna analiza
  • Analiza smjerova (trendova) kretanja performanse
  • Analiza putem financijskih pokazatelja
  • Analiza novčanih tokova
 • Usluge kontrolinga
  • Uvođenje sustava kontrolinga ili unapređenje postojeće kontroling funkcije
  • Kreiranje sustava poslovnog izvještavanja i planiranja
   • Izvještaji za upravu (prilagođeni pojedinom društvu ovisno o industriji i okruženju u kojem djeluje)
    • Usporedba budžeta sa ostvarenim rezultatima prema definiranim dimenzijama od strane klijenta (odjeli, lokacije, profitni centri, projekti i sl.)
   • “Flash” izvještaji (dnevni/tjedni pregled ključnih financijskih pokazatelja)
   • Analize
    • Prilagođene klijentima u strukturi i rokovima izvještavanja
 • Izrada poslovnih planova
  • Oragnizacija procesa poslovnog planiranja
  • Analiza poslovnog okruženja
  • Definiranje strateških ciljeva
  • Izrada operativnog i poslovnog plana
   • Tekstualni opis pojedinih aspekata poslovanja i budžet
   • Opis svih segmenata poslovanja
 • Izrada investicijskih studija
  • Prikaz ekonomske isplativosti ulaganja i način na koji će projekt biti realiziran
  • Obrada onih aspekata poslovanja koji su bitni za izvedbu investicijskog projekta
  • Prikaz realizacije projekta:
   • Opis projekta
   • Informacije o poduzetniku
   • Analiza dosadašnjg financijskog poslovanja
   • Analiza tržišta prodaje i nabave
   • Ljudski potencijali
   • Financijska polazišta projekta
   • Finacijsko-tržišna ocjena projekta
   • Analiza osjetljivosti
   • Zaključna ocjena projekta

Računovodstvene usluge, kontroling

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, trebate ponudu ili želite saznati više, kontaktirajte nas putem sljedećih kontakata:
Pronađite nas u našem uredu
Amruševa ul. 10, 10000 Zagreb
(Sjedište: Gajeva 9a, 10000 Zagreb)
Nazovite nas
Telefon: +385 1 580 60 94 Vera Krneta Zrnić Email:vera.krneta.zrnic@brojkeraj.hr Mobitel: (+385) 99 3423 388 Đurđica Kerić Email:djurdja.keric@brojkeraj.hr Mobitel: (+385) 99 3423 377 Pon - Pet 08:00 - 16:00

Contact Us